9 abr. 2018

Zikloetara Sarbideko Probak

2017/2018 Lanbide Heziketarako Sarbide Probak:
 • 1. azterketa: (Erdi Mailako hizkuntzalaritza, eta Goi Mailako zati komuna): apirilaren 25ean 16:00etan
 • 2. azterketa: (Erdi Mailako zati zientifiko-teknologikoa eta zati soziala eta Goi Mailako zati espezifikoa): apirilaren 26an 16:00etan
                         2017/18ko sarbide probaren egutegi osoa

Fechas de exámenes de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos:
 • 1ª prueba (parte lingüística de Grado Medio, y parte común de Grado Superior): 25 de abril de 2018 a las 16:00
 • 2ª prueba (partes científico-tecnológica y social de Grado Medio y parte específica de Grado Superior): 26 de abril de 2018 a las 16:00

Batxilergoa lortzeko proba libreen matrikulazioa

Batxilergoa
 • Batxilergoko titulua eskuratzeko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariaren jarraibideak
              Matrikula epea: apirilak 30ra arte

  Euskal Autonomia Erkidegoko Batxilergoko curriculuman oinarritzen da proba
 • Bachillerato:Instrucciones de la Directora de Innovación Educativa para la obtención del título de Bachillerato
  • Plazo de matrícula: hasta el 30 de abril
   La prueba se basa en el currículo de Bachillerato de la Comunidad Autónoma del País Vasco

DBHko titulua lortzeko proba librea

 Prueba libre para la obtención del Graduado en Educación Secundaria. 

Prueba de mayo de 2018. Calendario

Egutegia - 2018ko maiatzeko proba

 • Matrikula egiteko epea: 2018ko apirilaren 9tik 23ra arte
 • Non: Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan
 • Probaren data: 2018ko maiatzaren 11
 • Informazio gehiago: Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzetan eta Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan
HerriaIkastetxeaHelbideaTelefonoa
VITORIA-GASTEIZIVED VITORIA-GASTEIZ UHEIFlorida, 62-A945-25 27 89
BILBAOIVED BILBAO UHEIMiraflores, 83-A94-411 68 56
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNIVED DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN UHEIZemoriya, 20943-27 67 05

Consulta de exámenes anteriores            

La prueba se basa en el currículo de la Comunidad Autónoma para la formación básica de personas adultas.

5 mar. 2018

LANBIDE HEZIKETAKO PROBA LIBREAK 2018


                      2017-2018an Lanbide Heziketako tituluak lortzeko proba libreak

Matrikula 2018ko martxoaren 5etik 16ra bitartean egin beharko da, bi egun horiek barne.
2018ko apririlaren 23an, ikusgai tasa ordaindu duten pertsonen zerrenda.
Zerrenda horretan egon litezkeen akatsak zuzentzeko, epe bat irekiko da kaltetuek ERREKLAMAZIOAK jar ditzaten, eta epe hori 2018ko maiatzaren 11an amaituko da.
2018ko maiatzaren 28an, ikusgai matrikulatu eta azterketa egiteko eskubidea ordaindu duten pertsonen behin betiko zerrenda.
Probak 2018ko ekainaren 4tik 22ra bitartean -bi egun horiek barne- egingo dira, ikastetxe bakoitzak ezartzen duen egutegira egokituz.
*Ikasle berak ezin izango du ikasturte berean matrikulatu teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko probetan Autonomia-Erkidego batean baino gehiagotan. Baldintza hori ez betetzeak matrikula deuseztatzea ekarriko du berekin.
La matrícula se formalizará en el periodo comprendido entre el 5 y el 16 de marzo de 2018, ambos inclusive.
El 23 de abril de 2018 se publicará la relación de personas que han abonado la tasa.
Para corregir posibles errores, se establece un período de presentación de reclamaciones, que finalizará el 11 de mayo de 2018.
El 28 de mayo de 2018, se hará pública la relación definitiva de personas que se han matriculado y han hecho efectivo el derecho de examen.
Las pruebas, ajustándose al calendario que cada centro establezca, se realizarán en el período comprendido del 4 al 22 de junio de 2018, ambos inclusive.
*En un mismo curso escolar un mismo alumno no se podrá matricular en las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior en más de una Comunidad Autónoma. El incumplimiento de esta condición supondrá la anulación de la matrícula.

1 mar. 2018

EHU /UPV. Unibertsitatera Sartzeko Probetan Egokitzapenak

25 URTE ETA 45 URTE GORAKO IKASLEEN 2018ko SARRERA PROBETARAKO EGOKITZAPENEN ESKAEREN JARRAIBIDEAK.

Eskaerak egiteko epea: martxoaren  5tetik  16ra.
Martxoaren 19tik apirilaren 13ra, Zerbitzuak eskaerak baloratuko ditu.


PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ADAPTACIONES EN LAS PRUEBAS DE ACCESO 2018 PARA ALUMNADO MAYOR DE 25 AÑOS Y ALUMNADO MAYOR DE 45 AÑOS

Fechas para hacer las peticiones: del 5 al 16 de marzo
Las valoraciones se harán desde el 19 de marzo al 13 de abril.

28 feb. 2018

EGA 2018Epea:  2018ko urtarrilaren 8tik 22ra (eguerdiko 12ak arte)

Lekua: Internet bidez, honako webgunean: www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila:   Euskara, EGA, matrikula 

19 feb. 2018

Hizkuntza Eskolako Proba Libreak

                      Matrikula librea

                          

2017-2018 ikasturtea

                              EEOOII Escuelas Oficiales de Idiomas 


Matricula para las Pruebas Libres: desde el día 15 de febrero a las 10:00, hasta el 28 de febrero a las 13:00.


13 ene. 2018

EPA IKASTETXETAN MATRIKULA EPEA ZABALIK!Urtarrileko matrikula epea: Urtarrilaren 26tik  otsailaren 9ra

Matricula en Enero: del 26 de enero al 9 de febrero

Zeure intereseko helduen hezkuntzarako ikastetxera hurbildu edo deitu, ordutegiak jakiteko 

¡Mas información en la página de EPAs de Gipuzkoa de este blog!

¡Llama o acércate al centro  de EPA que te interese para informarte sobre los horarios!

12 ene. 2018

SARBIDERAKO MATRIKULAZIOA


Unibertsitateko Gida /Guía de la Universidad

25, 45 edo lan esperientziadun 40 urte gorakoentzat, Sarbiderako matrikula datak:

2018ko otsailaren 5etik 9ra arte, Campuseko Errektoreordezkaritzan, Sarbide Bulegoan eta https://www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso/ helbidean. Informazio gehiago

Matriculación para el Acceso para mayores de 25, 45 o 40 con experiencia laboral:

Del 5 al 9 de febrero de 2018 en la Oficina del Vicerrectorado del Campus y Negociado de Acceso y en  https://www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/home . Más información